Ngành đầu tư chủ lực và đạt được nhiều thành quả [Xem thêm]
Sở hữu nhiều Khu du lịch, khách sạn nổi tiếng tại Việt Nam [Xem thêm]
Các dự án tọa lạc tại nhiều tỉnh thành và đa dạng về sản phẩm [Xem thêm]
Lĩnh vực quan trọng của Tập đoàn và luôn được ưu tiên phát triển [Xem thêm]